Nyttige Links

Adgang til  din post fra og til det offentlige, banker m.m.  :  E-post

Din tilgang til det offentlige :  Link

Sønderborg Forsyning forsyner og servicerer borgerne i Sønderborg kommune inden for forsyningsområderne  vand, varme, spildevand og affald:  Link

Lokalplan for Sommerhusområdet i Købingsmark  112-1 (fra 1998): Link

Kommuneplan for Sønderborg kommune 2019-2031, kort fortalt: Link

Ligger din grund ud til et sti, vej eller fortov: Link

Skitse vedr. hegnsklipning: Link

Boligfakta, jordforurening, trafikstøj, radonrisiko og meget mere, på din bopæl:  Link

Se priser, prognoser, værdier & meget mere:  Link

Din genvej til ejendomsdata: Link

Matrikel registeret:  Link til Matrikel info

Mangler du et luftfoto af dit hus: Link

Hegnsloven:  Link

Vejdirektoratet vej og stifortegnelse:  Link

Vejstatus: Link

Tjek din vandkvalitet: Link

opdateret: 24/02-2023/hej