Referat fra generalforsamlingen 2024

Referatet fra generalforsamlingen er lagt på hjemmesiden, hvor det kan ses under menupunktet “Referater”. Her kan også ses regnskab 2023 og budget 2024.

Bemærk at det blev besluttet at hæve kontingentet til 1.000 kr/år. Husk at sidste rettidige betalingsfrist er 1. juni.