Aflysning af arbejdsdag

Vi har valgt at aflyse arbejdsdagen på lørdag d. 21. oktober pga. vejrliget.

Tak for tilbagemeldinger og tilmeldinger.

På bestyrelsens vegne

Hans Erik Jensen
Sekretær