Generalforsamling 2023

OBS: Generalforsamlingen indledes med et stykke smørrebrød.


Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Købingsmark

fredag d. 17. marts 2023 kl. 19:00

i Nordals Idrætscenter Stadionvej 1, 6430 Nordborg  


Af hensyn til forplejningen vil vi gerne bede om tilmelding til kassereren senest fredag d. 10. marts 2023.  


Vedlagt følgende dokumenter:
·         Dagsorden
·         Formandens beretning
·         Regnskab for 2022
·         Budget for 2023
·         Forslag 1 om plæneklipningstider
. Forslag 2 om vejvedligeholdelseMed venlig hilsen

Bestyrelsen