Kørsel på grusveje i området max 20 Kmt.

Tag hensyn til dine omgivelser i det ellers rolige sommerhus område.

Der er en grund til at der er opsat hastighedsbegrænsning på 20 Kmt.

Der kan nemt være legende børn i området.

Høj fart medfører også unødig støvgener for vejens beboere.

Støvet bil